Logotyp - Dom Kultury i Kino Śnieżka

XXI Przegląd Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych „PAJACE”

REGULAMIN

 

I ORGANIZATOR:
Miejski Ośrodek Kultury w Dębicy

II TERMIN I MIEJSCE:
29 marca 2017 r.
 Dom Kultury „Śnieżka”

III WARUNKI UCZESTNICTWA:

 1. W przeglądzie uczestniczyć mogą zespoły z terenu miasta i powiatu, z placówek kultury, szkół podstawowych, gimnazjów (świetlice i biblioteki traktujemy jako przedstawicielstwo szkoły) prezentujące dowolna formę teatralną w żywym planie.
 2. Czas trwania prezentacji konkursowej: do 30 minut.
 3. Uczestników Przeglądu obowiązuje akredytacja w wysokości 10 zł od każdej występującej osoby, która należy wpłacić w kasie Domu Kultury „Śnieżka” w dniu występu.
 4. Zespoły przyjeżdżają na koszt instytucji delegujących.
 5. Warunkiem udziału w Konkursie jest złożenie czytelnie wypełnionych kart zgłoszeń w nieprzekraczalnym terminie 20 marca br . w Domu Kultury „Śnieżka”, Dębica, ul. E. Bojanowskiego 18, tel./fax: 14 670 31 67, e-mail: konkursy@mokdebica.pl
 6. Kolejność występów zostanie podana na stronie: www.mokdebica.pl
 7. Zgłoszenie udziału w Przeglądzie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na nieodpłatne prawo do rejestracji dowolną techniką zapisu oraz wykorzystanie zarejestrowanego materiału.

IV KRYTERIA OCENY I NAGRODY:

 1. Spektakle oceniać będzie profesjonalna komisja artystyczna.
 2. Ocenie podlegać będą: dobór repertuaru, ruch sceniczny, scenografia, kostiumy, ogólny wyraz artystyczny.
 3. Zespoły uczestniczące w Przeglądzie otrzymają pamiątkowe dyplomy, laureaci otrzymają nagrody i dyplomy.
 4. Decyzja jury jest ostateczna i niepodważalna.

Przetwarzamy dane osobowe w celu realizacji usług i zgodnie z Polityka prywatności.