Logotyp - Dom Kultury i Kino Śnieżka

Drodzy artystyczni przyjaciele,
już po raz ósmy z wielką przyjemnością zapraszamy Was do udziału w kolejnej edycji Konkursu Wokalnego „Tylko Polska Piosenka”, którego finał odbędzie się 7 marca 2020 roku w Domu Kultury „Śnieżka” Miejskiego Ośrodka Kultury w Dębicy.

Tym razem czerpać będziemy z twórczości Renaty Przemyk – wspaniałej wokalistki i kompozytorki. Śpiewać zaczęła jako nastolatka, a obecnie po ponad 30 latach na scenach artystycznych może pochwalić się wysokimi osiągnięciami, bogatym repertuarem własnym, jak i stałą współpracą z teatrami, tworzeniem muzyki do spektakli. Większość jej płyt uzyskało status złotych, były nominowane i nagradzane głównie za indywidualność artystyczną.

Chcemy zachęcić Was do muzycznych poszukiwań w bogatym repertuarze polskich wykonawców, do zakochania się w polskiej muzyce i głębszego poznania twórczości rodzimych artystów. Mamy nadzieję, że konkurs będzie wspaniałą okazją do ukazania Waszych interpretacji zastanych utworów, ale także zainspiruje Was do własnej twórczości, a to wszystko po to, byście mogli podzielić się z nami Waszym światem, Waszym głosem i Waszą artystyczną duszą.

Życzymy powodzenia i do zobaczenia 7 marca!

Z poważaniem:
Organizatorzy

 

REGULAMIN
VIII Konkursu Wokalnego „Tylko Polska Piosenka”
Dębica 2020


I ORGANIZATOR:
Miejski Ośrodek Kultury w Dębicy oraz Dębickie Towarzystwo Muzyczno-Śpiewacze.

II TERMIN I MIEJSCE:
    1. Zgłoszenia należy przesłać pocztą elektroniczną bądź tradycyjną do 21 lutego br.
    2. Zgłoszenie powinno zawierać:
        a. czytelnie i dokładnie wypełnioną oraz podpisaną kartę zgłoszeń;
        b. opisaną płytę CD lub opisany plik (imię i nazwisko, tytuł utworu) w dowolnym formacie z nagraniem własnego wykonania jednej z dwóch piosenek przygotowanych do konkursu (nie jest wymagane nagranie profesjonalne).
    3. Finał konkursu odbędzie się 7 marca br. w Domu Kultury „Śnieżka” o godzinie 10:00, w godzinach wieczornych będzie miała miejsce gala laureatów wraz z koncertem Renaty Przemyk.

III CELE KONKURSU:
    1. Promowanie polskiej piosenki oraz inspirowanie do poszukiwań repertuaru wśród utworów polskich ikon muzyki.
    2. Popularyzacja twórczości Renaty Przemyk.
    3. Prezentacja dorobku artystycznego solistów.
    4. Rozbudzanie i rozwijanie wrażliwości muzycznej.

IV WARUNKI UCZESTNICTWA:
    1. Konkurs Wokalny „Tylko Polska Piosenka” jest imprezą otwartą.
    2. Udział mogą zgłaszać soliści, w trzech grupach wiekowych:
        a. 13-15 lat;
        b. 16-18;
        c. 19 i więcej lat.
    3. Każda szkoła/placówka może zgłosić dowolną ilość uczestników we wszystkich kategoriach.
    4. Istnieje możliwość indywidualnych zgłoszeń.
    5. Każdy uczestnik przygotowuje dwie piosenki, jedną z repertuaru Renaty Przemyk, drugą - dowolnego polskiego artysty w języku polskim (dopuszczalny jest utwór własny).
    6. Czas prezentacji nie może przekroczyć 10 min.
    7. Soliści występują do nagrania przygotowanego na pendrive w formacie mp3, bądź też z akompaniamentem na żywo (1 instrument).
    8. Warunkiem udziału w Konkursie jest złożenie czytelnie wypełnionych kart zgłoszeń wraz z nagraniem w nieprzekraczalnym terminie 21 lutego br. na adres: Dom Kultury „Śnieżka”  MOK w Dębicy, ul. Bojanowskiego 18, 39-200 Dębica, lub e-mail: dominika.migon@mokdebica.pl
    9. Uczestnicy wraz z opiekunami dojeżdżają na koszt własny.

V KWALIFIKACJA
    1. Kwalifikację do udziału w Konkursie na postawie nadesłanych zgłoszeń dokona specjalna komisja powołana przez organizatora.
    2. Protokół komisji kwalifikacyjnej ukaże się na stronie internetowej organizatora (www.mokdebica.pl) najpóźniej 24 lutego  br.
    3. Uczestnik zobowiązany jest potwierdzić swój udział w Konkursie do 26 lutego br. (w przypadku odmowy udziału w Konkursie zakwalifikowanego uczestnika komisja może zaprosić osoby z listy rezerwowej).

VI PRZEBIEG
    1. Każdy z wykonawców zaprezentuje dwie zgłoszone wcześniej piosenki (lub na prośbę jury tylko jedną wybraną).
    2. Uczestników konkursu oceniać będzie jury w którego w skład wejdą profesjonaliści, czynni wokaliści, muzycy, pedagodzy, jak również gość szczególny – Renata Przemyk.
    3. Jury oceni wykonawców według następujących kryteriów:
a. dobór repertuaru,
b. umiejętności wokalne i muzykalność uczestników,
c. aranżacja,
d. sposób oraz ekspresja wykonania,
e. ogólny wyraz artystyczny.
    4. Decyzje jury są niepodważalne.
    5. Jury zastrzega sobie prawo do odpowiedniego do poziomu konkursu podziału nagród.
    6. Laureaci Konkursu otrzymają nagrody oraz pamiątkowe dyplomy.
    7. Jury może przyznać Grand Prix konkursu.
    8. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów.

Więcej informacji na temat konkursu udziela:
Dominika Migoń
DK „Śnieżka” MOK w Dębicy, ul. Bojanowskiego 18,
e-mail: dominika.migon@mokdebica.pl, tel. 510 394 981
www.facebook.com/debicamok

Przetwarzamy dane osobowe w celu realizacji usług i zgodnie z Polityka prywatności.